Masonluk yeminlerim

Bir erdemlilik sistemi olarak yüzlerce yıldır var olan Masonluk, Masonların yeminleri ile ayakta durur. Yemin, insanların toplu halde yaşamaya başladıkları kadim zamanlara kadar uzanır. Bireysel ilişkiler ve toplumsal ahenk için önemli bir yapı taşıdır. Etki alnı sadece sosyal yaşam ile sınırlı olmayan yeminlerin günümüz hukuk düzenlerinde de yeri vardır.

Yemin, kişinin vaad ve mükellefiyetlerini anlatır ve zaman içinde kişiye hatırlatır. Kimi durumlarda da verilecek cezanın kabulünü de içerir.

1Çırak Derecesi 

“Ben Hakan Türkkuşu, Evrenin Ulu Mimarı’nın huzurunda ve burada toplanmış bulunan Mason’ların önünde, kendi isteğimle, şeref ve namusum üzerine yemin ederim ki; yurduma ve aileme bağlı kalacağım, onlar için elimden gelen hiçbir şeyi esirgemeyeceğim, cahillik ve taassuba karşı savaşacağım, hak ve adaletten yana olacağım, başkalarının hakkını kendi hakkım gibi koruyacağım, kardeşlerimin yardımına koşacağım, insanların mutluluğuna çalışacağım, bana emanet edilen bütün sırları saklı tutacağım, Türkiye Büyük Locası’nı, Türk Masonluğu’nda tek ve en büyük otorite olarak tanıyacağım, onun yasalarına bağlı kalacağım ve kararlarına uyacağım. Evrenin Ulu Mimarı, Mason’lar önünde etmiş olduğum bu büyük yemini yerine getirmemde, bana yardımcı olsun.”

2002 yılının Ekim ayındaki 30. gün imza edildi. Geometri 108

 

2Kalfa Derecesi 

“Ben Hakan Türkkuşu, Evrenin Geometrik Düzeni’ni kuran Yüce Varlığın huzurunda ve burada toplanmış Kalfa’ların önünde, Çırak Mason olarak ettiğim yemini tekrarlar ve yemin ederim ki; bana verilecek Kalfa’lık sırlarını, Çırak’lara ve Mason olmayanlara vermeyeceğim, işaretlere ve çağrılara karşılık vereceğim, Kardeş’lere kardeşçe ve bütün insanlara insanca davranacağım, her zaman her türlü kötülüğe karşı koyacağım, yemini bozmanın bir şerefsizlik olduğu bilinciyle, Kalfa Derecesi için ettiğim bu yemini yerine getirmemde, Evrenin Geometrik Düzeni’ni kuran Yüce Varlık yardımcım olsun.”

2004 yılının Şubat ayındaki 18. gün imza edildi. Geometri 108

 

3Üstat Derecesi 

“Ben Hakan Türkkuşu, Yücelerin Yücesi’nin huzurunda ve burada toplanmış Üstat’ların önünde, Çırak ve Kalfa Mason olarak ettiğim yemini tekrarlar ve yemin ederim ki; bana verilecek Üstat’lık sırlarını, Çırak’lara ve Kalfa’lara, Mason olmayanlara vermeyeceğim, Gönye ve Pergel İlkesi!ne bağlı kalarak, işaretlere ve çağrılara cevap vereceğim, işte ve sözde, Beş Dokunuş İlkesi’ne bağlı kalacağım, bir Üstat Mason’un ve ailesinin şeref ve namusunu, kendi şeref ve namusum gibi koruyacağım, bu yeminimi yerine getirmemde, Yücelerin Yücesi yardımcım olsun.”

2005 yılının Mart ayındaki 2. gün imza edildi. Geometri 108

 

Tebenni

“Ben Hakan Türkkuşu, önceden vermiş olduğum takepnamemde yazdığım gibi; bilerek ve isteyerek ve hiç bir dış etki altında kalmadan mason olmayı arzu ettiğimi beyaz ederim. Vicdanıma ve inançlarıma aykırı ve görüşlere uymak zorunda bırakılmayacağımı bilerek; Türk Masonluğu’nun ve beni kabul edecek olan Loca’nın usül ve kararlarına, iyi niyetle uyacağım. Şu andan başlayarak, burada işitip göreceklerimi başkalarına söylemeyeceğime, şerefim üzerine söz veriyorum.”

2016 yılının Mayıs ayındaki 18. gün imza edildi. Ahenk 19

 

4Ketum Üstat 

“Ben Hakan Türkkuşu, burada toplanmış bulunan Kardeşler’in önünde; kendilerine içtenlik duyguları ile bağlandığıma; Ketum Üstat’ların bağlı bulundukları Olgunlaşma Atölyelerinin bilgi ve onayı dışında derecenin sırlarını bir kimseye açmayacağıma, kendi dilek ve isteğimle söz verir ve bu sözümü görev bilirim. EKSR TYŞ’nın egemenliğini tanıyorum. Onun tüzüğüne ve önerilerine, kendi inançlarıma aykırı düşmedikçe, uyacağıma and içiyorum. Bu Ketum Üstatlar Atölyesi’ne bağlı olduğum sürece onun iç töre ve yönergelerine uyacağıma da söz veriyorum. Bana güvenilerek verilecek sırlara, benden istenecek her türlü yasal ödevlere; yurdumun, evimin ve ocağımın; veya Kardeşler’imden, dostlarımdan birinin iyiliği için gerekli bulunacak görevlere ölünceye kadar bağlı kalacağıma ve onları herhangi bir zor, korku ya da baskı karşısında bulundukları zaman yalnız bırakmayacağıma söz veriyorum.”

2011 yılının Mart ayındaki 3. gün imza edildi. Şafak Olgunlaşma Atölyesi

5Kamil Üstat, 6Mahrem Üstat, 7Nazır ve Hakim ve 8Bina Emini dereceleri tevcih edildi.

 

9Seçilmiş Dokuzlar 

“Ben Hakan Türkkuşu, Evrenin Ulu Mimarı ve şu seçkin kurul önünde, erdemli bir insan ve Mason olarak; şu kılıç üzerine el koyarak söz veririm ki, dokuzlar seçilmişi bir şövalye olarak bana güvenilecek sırları dışarıda veya alt derecedeki bir Mason’a açıklamayacağım. Kurumumuzu, öğretimizin şerefini koruyacağıma; bütün Kardeşler’imi elimde bulunan imkânların tümü ile savunacağıma yemin ederim. Daha yüksek görev ve ödevleri geciktirmeden başarmaya uğraşacağıma, halkı eğitmek ve aydınlatmak için bütün gücümü kullanacağıma; bu görevleri uygulama çabasında, gelirimi ve emeğimi gerektiği ölçüde seve seve harcayacağıma, yanlışlıkları kökten kaldırmaya ve gerçeği yaymaya çalışacağıma yemin ederim.”

2012 yılının Mart ayındaki 15. gün imza edildi. Şafak Olgunlaşma Atölyesi

10Seçilmiş Onbeşler, 11Seçilmiş Onikiler, 12Büyük Mimar Üstat ve 13Süleyman Royal Arch dereceleri tevcih edildi.

 

14Tam ve Âli Mason 

“Ben Hakan Türkkuşu, bundan önceki yeminlerime bağlılığımı yeniden bildirir, bu derecenin sırlarını saklayacağıma yemin ederim. Kardeşler’ime candan bir dostlukla bağlanacağıma, fikir hürriyetini kazanmak ve bu hürriyeti korumak isteyen herkese yardımcı olacağıma; aralarından herhangi biri bana karşı haksızlık ederse, onu yumuşaklıkla karşılayacağıma, mutsuz olduğunda ona yardım edeceğime, hakikati bulmak ve sadece ona bağlı kalmak için bütün kuvvetimi kullanacağıma söz verir ve yemin ederim.”

2013 yılının Nisan ayındaki 4. gün imza edildi. Şafak Olgunlaşma Atölyesi

 

15Doğu ve Kılıç Şövalyesi 

“Ben Hakan Türkkuşu, namusum üzerine beyan ederim ki; Masonluk Dereceleri’ne iykaaf edilmeğe aday olurken bundan dış âlemdeki işlerim için faydalanmak ihtirasına kapılmaksızın, ancak kendimi eğitmeyi ve yetiştirmeyi amaç edindim. Bu konuda idrâkim ve kabiliyetlerim oranında incelemeler yapacağım. Kendimi aydınlatmak, din ve felsefe konularında kişisel görüşlere erişmek için bütün imkanlarımı kullanacağım. Bu hususta dil dökerek, korkutarak, bir takım menfaatler sağlayarak bana yapılacak bütün baskılara karşı koyacağım. Başkalarını yanlışlık ve sapma içinde görürsem onları aydınlatmaya çalışacağım; fakat kişi olarak onların beslemek hürriyetini haiz oldukları düşünce, istek ve kanaatlerine saygı göstereceğim. EKSR’nin temel ilkesini bozacak şekilde, hoşgörüye aykırı herhangi bir davranışı önlemek için bütün gücümü kullanacağım. Yabancılara ve iykaaf edilmemişlere Doğu ve Kılıç Şövalyeleri Konseyi’nin sırlarını ve bu konseyin kararlarını hiçbir zaman açıklamayacağıma ve Türkiye Yüksek Şûrası’na ve Rose-Croix Şapitri’nin nizamlarına bağlı kalacağıma yemin ederim.”

2014 yılının Ekim ayındaki 13. gün imza edildi. İrfan Hakim Şapitri

16Kudüs Prensi ve 17Doğu ve Batı Şövalyesi dereceleri tevcih edildi.

 

18Rose Croix Şövalyesi 

“Ben Hakan Türkkuşu, cesareti remzeden şu kılıç üzerine, etrafımı çeviren Şövalyeler huzurunda söz veririm ki; Rose Croix Şövalyeleri  tarafından bana verilecek sırları kalbimde saklayacağım. Kardeşler’imi aydınlatmada aklımı, onları savunmada kollarımı her zaman hazır bulunduracağım. Bu yeminimi güçlendirmek için buradaki Şövalyeler samimiyetime şahit olsunlar.”

2015 yılının Kasım ayındaki 11. gün imza edildi. Erdem Hakim Şapitri (Niyabeten)

19Büyük Pontif Âli Skoçyalı, 20Sembolik Localar Büyük Üstadı, 21Noaşit veya Prusya Şövalyesi  dereceleri tevcih edildi.

 

22Kralî Balta Şövalyesi – Lübnan Prensi

“Ben Hakan Türkkuşu, kendi isteğimle, Evrenin Ulu Mimarı ve Kralî Balta Şövalyeleri – Lübnan Prensleri’nin huzurunda söz veririm ki; bu derecenin sırlarını, bu derecenin altındaki Mason’lara bildirmeyeceğim. Ve yine söz veririm ki; bütün gücümle çalışan sınıfı yükseltmeğe, onların hayat şartlarını düzeltmeye, çocuklarını eğitim ve öğretimin nimetlerinden faydalandırmağa çalışacağım. Çalışmayı kutsal sayarak şerefli, faziletli ve zeki işçileri kendimle ve hukukta eşit sayacağım. Bu sözlerimi tutmadığım takdirde Lübnan dağlarında, karlar altında sefilce ölmeğe razıyım.”

2017 yılının Ocak ayındaki 24. gün imza edildi. Logos Areopajı

23Tabernakl Reisi, 24Tabernakl Prensi, 25Tunç Yılan Şövalyesi ve 26Mersi Prensi – Triniter Skoçyalı dereceleri tevcih edildi.

 

27Mabet Amiri Şövalyesi

“Ben Hakan Türkkuşu, …YEMİN METNİ GİRECEK

2020 yılının Ekim ayındaki 1. gün İykaaf | 2021 yılının Şubat ayının 23. günü Tevcih. Logos Areopajı

28Güneş Şövalyesi derecesi tevcih edildi.

 

29Saint André Şövalyesi – Büyük Skoçyalı 

“Ben Hakan Türkkuşu, …YEMİN METNİ GİRECEK

?

30Kadoş Şövalyesi 

 

Mark Master Masons – England | Mark Üstat Masonlar – İngiltere

I, Hakan Turkkusu, in the presence of the Great Overseer of the Universe and of this worthy, worshipful and regularly constituted Lodge of Mark Master Masons, do hereby and hereon, | sincerely and solemnly swear that I will never divulge any of the secrets or mysteries of or belonging to the degree of Mark Master Mason to anyone in the world unless it be to a true and regularly advanced brother who, I shall have sufficient reason to believe, has come by them in as legal a manner as I am about to do; or in a body of a regularly constituted and warranted Lodge of Mark Master Masons consisting of three or more: that I will not unjustly use any brother’s mark, but will receive it when presented to me, and grant his request if just and within my power, the same not being detrimental to myself or my connections. But I shall not feel myself bound again to relieve him until he shall have redeemed his mark from his former obligation.

All these points I solemnly engage to observe, so help me the Great Overseer of the Universe and keep me steadfast in this my solemn obligation of a Mark Master Mason.”

Ben, Hakan Türkkuşu Evrenin Ulu Gözeticisi’nin | ve kıymetli, muhterem | ve nizami |  Mark Üstat Masonlar Locası’nın huzurunda, | bugün Mark Üstat Mason Derecesi’nin | veya bu dereceye ait sırların hiç birini, | benim şimdi yaptığım gibi | usulüne uygun olarak elde etmiş olduğuna dair | yeterli kanıt sunmuş olduğuna inandığım, | hakiki ve nizami biçimde| İlerlemiş bir kardeşim dışında | hiç kimseye, veya | üç ya da daha fazla sayıda kardeşimin bulunduğu | nizami ve beratlı Mark Üstat Masonlar Locası dışında | başka hiç bir yerde açıklamayacağıma, | başka bir kardeşimin işaretini haksız şekilde kullanmayacağıma, | ve ancak | bana verilirse bunu kabul edeceğime, | ve bir kardeşimin yardım talebini | söz konusu talep şahsıma veya çevremdekilere | zarar  vermeyecekse, | gücüm dahilinde ve adilse, | bu kardeşimin talebini yerine getireceğime | tüm kalbimle ve irademle yemin ederim. | Ancak, önceki yeminini yerine getirip | işaretini hak etmediği sürece, | bu kardeşimin yardım talebine | karşılık verme gibi bir zorunluluğum yoktur.

İrademle yerine getireceğim tüm bu hususlarda | Evrenin Ulu Gözeticisi yardımcım olsun | ve Mark Üstat Mason’unun yolundan ayırmasın.|

2021 yılının Aralık ayındaki 4. gün İlerleyiş. Highgate 1909

2022 yılının Ocak ayındaki 29. gün Katıldı. Freemasons Without Borders 2022

2022 yılının Şubat ayındaki 19. gün Katıldı. Namık Kemal 2001

Mark Master Masons – Belgium | Mark Üstat Masonlar – Belçika

Mevcut yemin geçerli…

2022 yılının Mayıs ayındaki 28. gün Katıldı. Anadolu 2024

 

Mark Üstat Masonlar Türkiye Büyük Locası | T. Progresif Masonluk Nizamları Derneği

Mevcut yeminlere ek olarak…

Ben, Hakan Türkkuşu Evrenin Ulu Gözeticisi’nin huzurunda ve burada hazır bulunan Mark Üstad Masonlar önünde, | kendi hür iradem ve isteğimle, | namusum ve şerefin üzerine yemin ederim ki; | Mark Üstat Masonlar Locası’nda çalışılan mesleği ve sırlarını | usulüne uygun ilerlediğinden emin olmadığım veya buna ilişkin | yeterli bir kanıt sunmayan hiç kimse ile paylaşmayacağım, | bir Mark Kardeş’in işaretini hiç bir koşulda kullanmayacağım, | gelebilecek yardım talebi adil ve gücüm dahilindeyse | ve bana veya değer verdiklerime zararı dokunmayacaksa elimden geleni yapacağım, | haksız hiç bir talebi karşılamayacağım, | çağrılara yanıt vereceğim.

Mark Üstat Masonlar Türkiye Büyük Locası kurulana kadar, | Mark Üstat Masonlar nizamının çalışıldığı GLMMM Tüm Progresif Masonluk Nizamları Derneği’ni | nizamın tek ve en yüksek otoritesi olarak tanıyacağım, | yasa, tüzük ve kararlarına saygılı olacağım.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını ve bağımsızlığını gözeteceğime, | Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, | insanlık ülküsünü koruyacağıma ve temel hakları her zaman savunacağıma  söz veririm. 

Evrenin Ulu Gözeticisi Mark masonları önünde ettiğim bu büyük yemini ve verdiğim sözü yerine getirmemde yardımcım olsun | ve Mark Üstat Masonluğu yolundan ayırmasın.”

2023 yılının Mayıs ayındaki 30. gün Kurucu oldu. Cumhuriyet No.1

2023 yılının Ağustos ayındaki 4. gün Kurucu oldu. Adalet No.2

2023 yılının Ağustos ayındaki 5. gün Kurucu oldu. Zeytindalı No.3

 

Royal Ark Mariner | Kralı Geminin Denizcileri

“I, Hakan Turkkusu, in the presence of the Supreme Commender of the Universe and before this Royal Ark Mariner Lodge, on my own free will ve accord, most solemnly engage to keep inviolate the secrets and mysteries of this Ancient and Honourable Fraternity of royal ark Mariner and reveal them to Royal Ark Mariners only, they being well known or proved to be such after due examination or in the body of a Lodge of Royal Ark Mariner properly and lawfully assembled under the authority of the Grand Master’s Royal Ark Council.

I also engaged to defend the character of a Brother so far as may be consistent with my duty to God, my neighbour and myself and to assist him so far as Prudence may lay the line and Justice hold the scales.

I further engage to answer all lawful signs and also summonses when duly marked and if within the length of my cable tow. All this solemnly promise and swear under no less a penalty than that having my ribs broken and being overwhelmed by the waters and swept from off the face of the earth.

Ben, Hakan Türkkuşu, Evrenin Ulu Amiri’nin huzurunda ve bu Royal Ark Mariner Locası’nın önünde, kendi özgür irade ve isteğimle, Kadim ve Şerefli Royal Ark Mariner Kardeşliği’nin sırlarını ve gizlerini koruyacağıma, ve sadece Büyük Üstad Royal Ark Şura’sı yetkisi altında usulünce ve yasal olarak toplanmış olan bir Royal Ark Mariner Locası dahilinde veya Kardeş’liği bilinen veya imtihandan geçerek kendini ispatlamış Royal Ark Mariner Kardeşleriyle paylaşacağıma şerefim üzerine söz veririm.

Ayrıca Tanrı’ya, komşuma ve kendime karşı olan görevlerimle uyumlu olmak şartıyla bir Kardeş’imin onurunu koruyacağıma, ve Basiret sınırları dahilinde ve Adalet terazisinin hizasında destek olacağıma söz veririm.

Tüm yasal işaretlere ve usulünce yapılan çağrılara boynuma geçirilmiş ipin boyu izin verdiğince cevaplayacağıma da söz veririm. Tüm bunlara, kaburgalarımın kırılıp, sular tarafından yutulup ve dünya yüzünden silinip gitmekten daha az olmayacak bir cezaya razı olarak söz verir ve yemin ederim.

Bu yemini yerine getirmemde Evrenin Ulu Amir’i bana yardımcı olsun.”

2022 yılının Şubat ayındaki 22. gün Yükseliş. ISMA 996

2022 yılının Mayıs ayındaki 21. gün Katıldı. Gallipoli 1984