Masonik yayınlarım

Ad infinitum | Sonsuza kadar

Bir Mason’un bilmesi gereken (1-3) Semboller | Simgeler | Kavramlar
Hakan Türkkuşu, Cinius Yayınevi ISBN 978-605-296-509-2

 

Konu ve Konuşmacı Seçim Kılavuzu | Ronin
Hakan Türkkuşu (Ocak 2020)

 

5. Uluslararası Masonluk Sempozyumu | HKEMBL
Teknik yayın yönetimi (14 Nisan 2018)

 

Tez Yazım Kılavuzu | Ahenk
Hakan Türkkuşu (2016, 2018)

 

 

Ahenk Bülten | Ahenk
Katkıda bulunan (2016-2018)

 

20. Yıl | Geometri
Yazar, dijital edisyon koordinatörü

 

Çırak, Kalfa, Usta 2005 | Tanju Koray
Yeniden basım koordinatörü (2 Aralık 2009)

 

10. Yıl | Geometri
Yardımcı Editör