konferans konularım

 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ile Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti Türkiye Yüksek Şurası çatıları altında araştırıp öğrendiklerini paylaşıyor, gezip gördüklerini anlatıyor, muntazam kabul edilen obediyanslarda mesleğimize mahsus konularda konuşmalar yapıp, konferanslar veriyorum.

Aşağıda listelediğim konferanslarım başlıklarının dilindedir. Bunlardan herhangi birini seçebileceğiniz gibi belirleyeceğiniz farklı bir konuyu da talep edebilirsiniz.

Geçmişte verdiğim konferansların başlıklarını ve en fazla ilgi gören ilk üç konunun kısa birer özetini aşağıda bilginize sunuyorum.

KUDÜS

Semavî dinlerin izinde Kutsal Topraklar: Kudüs 

Musevilik inancı ile günümüzden binlerce yıl önce kurulan, barışa beşik olacağı umulurken seçildiği coğrafyada sayısız savaşa sahne olan, Hıristiyanlığın doğuşuna tanıklık eden, İslam aleminin en ruhani olayı kabul edilen Miraç’ın yaşandığına inanılan yer ve vazgeçilen kıble hep Kudüs’ü işaret ediyor. Bu kentte görülenler kadar hissedilenleri bir araya getirme çabam kapsamında farklı bir yolculuğa çıkıyoruz…

POST MODERN MASONLUK

Post-Modern Masonluk [Geleceğe yöneliş mi yoksa masalsı bir tükeniş mi?] 

Ezber bozan bu çalışmamda mesleğimiz açısından modern dünyanın ötesinde neler olduğunu ele alıyor ve tartışmaya açıyorum. Kadim geleneklerden esinlenen, inançlara dokunan, ezoterik inisiyatik yapısı ile çok sayıda araştırmaya konu olan, 300 yıllık geçmişe sahip Spekülatif Masonluk için “nasıl bir gelecek görüyoruz?” sorusunun yanıtlarını birlikte arıyoruz…

SEMBOLLER

Semboller ile anlaş(m)ıyoruz [Ne görüyoruz? | Ne söylüyoruz? | Ne anlatıyoruz?] 

Bir kardeşin söylediğini diğerinin anlamadığı, birinin bildiğini diğerinin bilmediği dünyamız bir kopmanın eşiğine gelmiş olabilir mi? Bu konuşmamın temelinde, çalışmalarımızın en önemli harcı olan “dil” konusuna verdiğim önem ve mesleğimizin terminolojisini ele aldığım Bir Mason’un bilmesi gereken (1-3) Semboller | Simgeler | Kavramlar kitabım yatıyor…

Çırak Derecesi

 

Mark ve Progresif Masonluk  Türkiye’de 7. Masonik Yapı

Celil Layiktez anısına [Yarım kalan bir yaşam öyküsü]

Öğretme dilinin bittiği, öğrenme dilinin başladığı yerde 6 Köşeli Yıldız sembolü

Sembolik Dereceler ötesindeki Progresif Masonluk dünyası ve nizamlar [Bunlar birer icat mıdır?]

Dünyada Masonluk ve Masonik çeşitlilik [din, ırk, coğrafi, intizam açısından]

Postmodern Masonluk  [geleceğe yöneliş mi yoksa masalsı bir tükeniş mi?]

Semboller ile [Ne görüyoruz | Ne söylüyoruz | Ne anlatıyoruz] anlaş(am)ıyoruz!

Hürmasonluk açısından İnsan Hakları: Bugünün insan hakları Masonların bir eseri midir?

Denizde bir kez daha inisiye olmak [Kuzey Denizi’nde yelken]

Soğuk iklimlerden sıcak denizlere kuzeyden güneye Masonluk (Kanada, ABD-MA, Küba)

Ebedi Maşrık nedir, neresidir? [Hiç bir şey ölmez, her şey yaşar]

Masonik kısaltması olmayan yegane Masonik alamet: Eldiven

Semavî dinlerin izinde Kutsal Topraklar: Kudüs

Mesleğimizdeki Geometri, kalplerimizdeki Atatürk [Kitabı, O yazdı]

Siyah | Beyaz düalizmi [Algı | Yanılgı | Sorgu ≠ Algılama | Yanılma | Sorgulama]

19 Mayıs Ruhu 100 yaşında… (Muh∴ Sedat Soybay K ile)

Zihnin özgürlüğü (Ender Ayas K ile)

İnisiyatik Mutluluk (Ender Ayas K ile)

Le bonheur Initiatique (collaboration avec Ender Ayas F∴)

Ezoterizm, doğarken ölmek ölürken doğmak mı? (Bahadır Bilgen K ile)

Bilimsel Düşünce Tarihi: Bilim felsefesi

İslam Mistisizmi

Liderlerler, Toplumlar ve Geometri I > Atatürk ve Geometri

Geometri Bijusu ve Marşı

Liderlerler, Toplumlar ve Geometri II > Türk Bayrağı ve Geometri

Hazine ile düzenli olmak

Çalışma Tablosu – Çizim Tahtası

Masonik Önlük ve meslekte 50. Yıl nişanı

B Sütunu ve “kuvvet” kavramına masonik bakış

Muhterem Burhanettin Çokbaş Kardeş’in ardından…

Loca ve Mabet kuruluşu

Masonlukta bilimin önemi ve Geometri Muhterem Locası’ndaki yeri

Kuruluşundan bugüne Geometri Muhterem Loca’mız

Masonik faziletler, meziyetler ve landmark’lar: Çalışmak, Sabır ve Azim

Çırak Derecesi’nde Siyah | Beyaz

Masonik Selam

Yemin > Masonluk yeminlerim

 

Kalfa Derecesi

 

Ezoterik açıdan Merdiven [aşağı mı iner, yukarı mı çıkar?]

In the esoteric point of view, does the Ladder climb up or go down?

 


Üstat Derecesi

 

Ezoterik açıdan Mezar sembolizması [bir tür merdiven midir?]

George Washington’ın kuşandığı önlük ve Masonik açıdan ABD-Fransa yakınlaşması

 

 

EKSR

 

4Ketûm Üstat

Görevin üstünlüğü*

Ebedi Maşrık nedir? | Neresidir? [P.Muk. Savaş Çığır K.’in ardından…]

Fildişi Anahtar [Sırrı, Z harfinin sembolizması ve diğer kırık simgeler]

Hürmasonluk açısından İnsan Hakları [Masonların bir eseri midir?]

 

9Seçilmiş Dokuzlar

Mağara sembolizması*

 

15Doğu ve Kılıç Şövalyesi

Bireyin kendine özgü bir Tanrısı olma istenci bir puta tapma değil midir?*

Gabara Köprüsü [Ender Ayas K. ile ortak çalışma]

Le Pont de Gabara [collaboration avec Ender Ayas F.]

Le Secret de la Rose – La Perfection du Maître [collaboration avec Ender Ayas F.]

 

22Kralî Balta Şövalyesi – Lübnan Prensi

Hayat ağacı ile Bilim ve Fen ağacı kavramlarına dair*

 

27Mabet Amiri Şövalye

Biz vaktin müdürleriyiz*

 

29Saint André Şövalyesi – Büyük İskoçyalı

(*) Tez çalışması