Mason

usulünce hazırlandı | properly prepared

Masonik rotam

Sembolik Dereceler [1-3°]

Türkiye, Amerika ve İngiltere’de çalıştığım localar ve is’ad edildiğim görevler…

 

 

 

8 Ocak 2020
Ronin Geçici L∴ 938
[Kurucu | Founder]

Mayıs 2019 > 2021
Sekreter, Etkinlikler Çalışma G
[HKEMBL ataması]

29 Mayıs 2017 > 2019
Üye, Etkinlikler Çalışma Grubu
[HKEMBL ataması]

18 Mayıs 2016
Ahenk Muh∴L∴ 19
[Tebenni | Affiliation]

1 Ekim 2013 > 2015
Muhakkik, Geometri
[Yemin | Oath]

2 Kasım 2011 > 2013
II. Nazır, Geometri
[İs’ad | Installation]

4 Kasım Aralık 2009 > 2011
Hatip, Geometri
[İs’ad | Installation]

7 Kasım 2007 > 2009
Muhakkik, Geometri
[İs’ad | Installation]

Ocak 2006
Mimar Sinan Araştırma L∴ 43
[Muhabir | Correspondent]

13 Nisan 2005 > 2007
Sekreter, Geometri
[İs’ad | Installation]

2 Mart 2005
Geometri Muh∴L∴ 108
[Yükseliş | Raised]

Şubat 2005
Nur Lodge 2000
[Katıldı | Joined]

18 Şubat 2004
Geometri Muh∴L∴ 108
[Geçiş | Passed]

30 Ekim 2002
Geometri Muh∴L∴ 108
[Tekris | Initiated]

Felsefi Dereceler [4-33°]

EKSR Türkiye Yüksek Şurası’nda çalıştığım atölye, şapitr ve areopaj…

 

 

 

24 Ocak 2017
Logos Areopajı
[İykaaf | Exaltation]

8 Ocak 2018
Sancaktar, İrfan
[İs’ad | Installation]

4 Ocak 2018
Hasenat Emini, Şafak
[İs’ad | Installation]

23 Ocak 2017
Müzik Üstadı, İrfan
[İs’ad | Installation]

5 Ocak 2017
Merasim Üstadı, Şafak
[İs’ad | Installation]

7 Ocak 2016
Hazine Emini, Şafak
[Yemin | Oath]

8 Ocak 2015
Hazine Emini, Şafak
[İs’ad | Installation]

13 Ekim 2014
İrfan Hakim Şapitri
[İykaaf | Exaltation]

3 Mart 2011
Şafak Olgunlaşma Atölyesi
[İykaaf | Exaltation]

Progresif Nizamlar

Birleşik Krallık ve Belçika’da çalıştığım Progresif Nizamlar ve localar…

 

 

 

28 Mayıs 2022
Anadolu MMM 2024
[Katıldı | Joined]

21 Mayıs 2022
Gallipoli RAM 1984
[Katıldı | Joined]

22 Şubat 2022
ISMA RAM 996
[Yükseliş | Elevated]

19 Şubat 2022
Namık Kemal MMM 2001
[Katıldı | Joined]

29 Ocak 2022
FWB MMM 2031
[Katıldı | Joined]

4 Aralık 2021
Highgate MMM 1909
[İlerleyiş | Advanced]

 

Büyük Localar & Nizamlar

Masonik yaşamım

HAKAN TÜRKKUŞU KARDEŞİN MASONİK ÖZGEÇMİŞİ

Hakan Türkkuşu Kardeş, 11 Nisan 1963 tarihinde Eskişehir’de doğdu. 1981 yılında Bursa Anadolu Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu.

Profesyonel yaşamında çeyrek yüzyıldan fazlasını geride bırakan Hakan Türkkuşu, etkinlik yönetiminden medya ilişkilerine uzanan geniş bir hizmet yelpazesi içinde, marka iletişimine odaklı 13 bine yakın çalışmada görev aldı. Pek çok üniversite ve özel eğitim kuruluşunda ders kitabı kabul edilen 5N1K ile Etkinlik Yönetimi | Event Management via 5W1H kitabını yazdı. Etkinlik Yönetimi konusunda ders veriyor, konferans ve kurumsal toplantılara konuk konuşmacı olarak katılıyor.

40’ından önce; 30 Ekim 2002 Çarşamba günü, Türkiye Büyük Locası matrikülünde 108 numara ile kayıtlı Geometri Muhterem Locası’nda Tekris edilerek Nur’a kavuştu. 18 Şubat 2004’te Kalfa Derecesi’ne geçti, 2 Mart 2005 tarihinde de Üstat Derecesi’ne yükseldi. Sırasıyla Sekreterlik, iki dönem Muhakkiklik, Hatiplik ve II. Nazırlık görevlerini yerine getirdi.

2005 yılından buyana Washington DC’de Türkçe çalışan 2000 No’lu Nur Lodge ömür boyu üyesi, İngiltere’de de 2372 No’lu James Terry Lodge katılmış üyesi olan, Mimar Sinan Araştırma Locası’nda ham taşını yontan, 18 Mayıs 2016 tarihinde Ahenk Muhterem Locası’na tebenni eden Hakan Türkkuşu Kardeş, çalışmalarını kurucuları arasında yer aldığı 938 No’lu Ronin Geçici Locası’nda sürdürüyor. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası çatısı altında araştırıp öğrendiklerini paylaşıyor, gezip gördüklerini anlatıyor, muntazam kabul edilen obediyanslarda mesleğimize mahsus konularda konuşmalar yapıp, konferanslar veriyor. Sadece kardeş, hemşire ve yeğenlerin üye kabul edildiği, kurucuları arasında yer aldığı Yolda ve Birlikte bisiklet grubunda başta 19 Mayıs Kardeşlik Turu olmak üzere çeşitli bisiklet gezi ve etkinlikleri düzenliyor.

Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti’ndeki felsefi çalışmalara 3 Mart 2011 tarihinde İykaaf olduğu Şafak Olgunlaşma Locası’nda başladı. 13 Ekim 2014 tarihinden bu yana İrfan Hakîm Şapitri’nde, 24 Ocak 2017 sonrasında da Logos Areopajı’nda çalışıyor, öğrenmeye devam ediyor.

Mark Üstat Masonlar nizamında İngiltere’de 1909 No’lu Highgate, 2031 No’lu Freemasons Without Borders, 2001 No’lu Namık Kemal ile Belçika’da 2024 No’lu Anadolu MMM localarında çalışıyor. Royal Ark Mariner nizamında da 996 No’lu ISMA ve 1984 No’lu Gallipoli RAM localarında yeni deneyimler ediniyor, kendi yolunda ilerliyor.

Kardeş’imizin kendi ifadesi ile “açıklamalı sözlük, ansiklopedik almanak” olarak tarif ettiği; mesleğimizin terminolojisini Türkçe’ye ek olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, Yunan alfabesi ile Yunanca (Rumca), İbrani ve Latin alfabeleri ile İbranice, Latince ve Osmanlıca karşılıkları ile açıkladığı; mevcut bin kadar maddeyi Kardeş’lerimizin bu konulardaki çalışmalarını da Ek Okuma başlığı altında referans gösterdiği; Bir Mason’un bilmesi gereken (1-3) SembollerSimgeler | Kavramlar isimli mesleğimize mahsus bir de kitabı bulunuyor.

ürettiklerim

 

yazmak veya aramak isterseniz

TR İstanbul

UK London

US New York

+905322154437